In de BHV-opleidingen wordt geleerd, voordat we een ruimte mogen betreden dat eerst de deurprocedure uitvoeren.

Dit houdt in dat we eerst voelen of de deur warm is, zo nee dan voelen we of de klink warm is. Zo ja dan gaan we niet naar binnen.

Wordt de deur en de klink wel warm?

Wouter van Ommen heeft een experiment uitgevoerd, waarbij de deurklink door middel van een gasbrander wordt verwarmd. Het resultaat is in het volgende video weergegeven.

Op basis van bovenstaande is een aanpassing van de deurprocedure noodzakelijk!!!!