bhv register

De Arbowet verplicht de werkgever bedrijfshulpverlening te regelen. Dat gebeurt door werknemers op te leiden zodat ze zelf georganiseerde hulp kunnen bieden in een organisatie/bedrijf.

Nederland telt inmiddels zo’n 700.00 bedrijfshulpverleners. Deze bhv-ers worden opgeleid en jaarlijks bijgeschoold door ca. 5000 bhv-instructeurs. De wetgever heeft de invulling van de lesstof en de vereiste competenties overgelaten aan de branche. Dit maakt het lastig om de betrouwbaarheid en kennis van deze bhv-instructeurs onafhankelijk te toetsen.

Een groot aantal bedrijven uit de bhv-branche wil hier verbetering in brengen door instructeurs die voldoen aan bepaalde eisen te registreren. Zij zien deze transparantie als een kwaliteitsimpuls voor de branche en hebben daarom de onafhankelijke stichting BHVregister opgericht.
De stichting bestaat uit een onafhankelijk bestuur dat wordt geadviseerd door twee commissies samengesteld uit vertegenwoordigers van bedrijven die werkzaam zijn in de branche. Een derde commissie wordt op dit moment gevormd. Het BHVregister registreert bhv-instructeurs die voldoen aan de, door het bestuur van de stichting gestelde basiseisen. Daarnaast dienen instructeurs in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Voor meer informatie over het BHVregister, zie www.bhvregister.nl 123Hulpverlening.nl werkt alleen met instructeurs die in het BHV-register zijn opgenomen.